Predstavitev podjetja Klimatizacija Štrubelj d.o.o.

Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja elementov prezračevanja in klimatizacije, ogrevanja ter hlajenja.

V veselje nam je izvesti projekt od začetka do konca. Naš slogan »Od ideje do izvedbe« to potrjuje. Na podlagi želje kupca in naše strokovnosti izdelamo projekt, pripravimo izračune in popise potrebnega materiala. Iz tega sledi ponudba in izvedba. Ni izgovorov – projekt izdelamo od začetka do konca. Takšen način dela prinaša poleg lažje organizacije del tudi enostavno rokovanje s sistemom in servis. Veliko stvari se da rešiti preko telefonskega razgovora ali internetne povezave in s tem optimizirati stroške.

Proizvajamo:

  • klimatske in prezračevalne naprave različnih vrst in velikosti
  • toplotne črpalke z izkoriščanjem toplote zraka, zemlje in vode.
  • talne konvektorje za ogrevanje in hlajenje
  • rekuperatorske vložke za prenos toplote odpadnega zraka na sveži zrak
  • elemente za izvedbo prezračevanja (kanali, žaluzije, dušilniki zvoka…)

Zgodovina

Podjetje KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o. se je razvilo iz obrti leta 1990. Pred tem sta Pavle in Helena Štrubelj od leta 1984 delala kot obrtnika.. Podjetje posluje stabilno in uspešno. Na trgu si je s kvalitetnim delom ustvarilo dobro ime.

Poslanstvo

Dobro počutje ljudi je naš temeljni cilj. Brez prijetne klime, kamor spadata prava temperatura in svežina zraka se težko počutimo udobno in ustvarjalno. Zavedamo se, da je svež, čist zrak velik dejavnik zdravja in dobrega počutja. Ob tem je spremljanje novih materialov in izpopolnjevanje izdelkov dnevna dejavnost. Posledica je energetsko učinkovitejša raba energije. Tako nekaj dobrega naredimo za svoje denarnice in predvsem za varovanje okolja.

Prostori

Dejavnik za uspešno delo je tudi lokacija in prostori v katerih opravljamo našo dejavnost. Nahajamo se v industrijsko obrtni coni Brezje pri Grosupljem 36. Na razpolago imamo 1800m2 proizvodnih in skladiščnih prostorov ter 600m2 upravnih prostorov. Celoten objekt z okolico je v lasti podjetja.

Razvoj

Skozi 30 letno zgodovino si nabiramo izkušnje. Razvijanje novih proizvodov je prisotno dnevno. Spremljanje največjih sejmov, direkten kontakt z vodilnimi proizvajalci polizdelkov naših končnih produktov nas po kvaliteti, dobavnih rokih in ceni postavlja visoko.

Princip poslovanja podjetja temelji na poslušanju kupcev, strokovnem svetovanju in kvalitetni  izvedbi in proizvodnji.

Klimatizacija Štrubelj d.o.o. | Paradišče 9, 1293 Šmarje-Sap | Tel.: 01/786-05-65 | Mob.:: 041 323 980 | E-mail: info@klimatizacija.si

©2024 Klimatizacija Štrubelj // Izdelava: Pixello

Log in with your credentials

Forgot your details?