Svetovanje in projektiranje

Dolgoletne izkušnje na področju energetike so nam dale znanje, da lahko s pomočjo modernih računalniških orodij izdelamo natančne izračune, načrte (2D in 3D), popise potrebnih materialov tako za privatne hiše kot za industrijske in poslovne objekte.

PODROČJA PROJEKTIRANJA

PREZRAČEVANJE:

 • Projekti prezračevanja za stanovanjske in industrijske objekte.
 • Odvod vlage iz plavalnih bazenov s pomočjo pripravljenega zraka.
 • Projekti toplozračnega ogrevanja ali hlajenja s hladnim zrakom.
 • Načrt prostorske razporeditve opreme prezračevanja.
 • Določitev dovodnih in odvodnih elementov na način, da v prostoru šumnost ne prekorači določene meje.
 • Dimenzioniranje in optimizacija razvodnih kanalov z majhnimi upori.
 • Določitev klimatske naprave z opremo (ventilatorji, filtri, grelnik, hladilnik, vlažilnik, odvajalec kapljic…).
 • Določitev regulacijske opreme.

OGREVANJE IN HLAJENJE:

 • Izračuni toplotnih izgub in/ali dobitkov skozi obod stavbe.
 • Določitev grelnih in hladilnih teles (radiatorji, konvektorji, talno ogrevanje, stensko ogrevanje, stropno hlajenje).
 • Izris razvoda cevi za napajanje določenih teles.
 • Dimenzioniranje razvodnih cevi, zapornih in regulacijskih ventilov, črpalk, izolacije, razdelilnikov talnega ogrevanja.
 • Določitev vira toplote (toplotna črpalka, plinska peč, oljna peč…)
 • Izdelamo izračune in načrte za objekt pasivne gradnje. Izračuni temeljijo na licenci »PASSIVHAUS INSTITUT« in pri nas veljajo za pridobitev subvencije pri gradnji.

NOTRANJA INSTALACIJA VODOVODA:

 • Razvod cevi hladne, tople vode in cirkulacije do porabnikov.
 • Določitev potrebnih zapornih in regulacijskih ventilov.
 • Določitev potrebne količine vode v cirkulacijskem vodu.
 • Določitev cirkulacijske črpalke.
 • Določitev velikosti zalogovnika za pripravo tople sanitarne vode.
 • Povezava sanitarnih elementov z odtočno vertikalno kanalizacijo do talnega jaška kanalizacije.
Projekti

Projekt 3D prezračevanje

Projekt talnega ogrevanja

GALERIJA SLIK

Klimatizacija Štrubelj d.o.o. | Paradišče 9, 1293 Šmarje-Sap | Tel.: 01/786-05-65 | Mob.:: 041 323 980 | E-mail: info@klimatizacija.si

©2024 Klimatizacija Štrubelj // Izdelava: Pixello

Log in with your credentials

Forgot your details?